Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd

MÓJ PRĄD 5.0 BIAŁYSTOK

Dla kogo?

Wyróżnia się trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
  a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing;
  c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”

 

Jakie kwoty?

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
1) Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
2) Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
3) Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
4) Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
5) Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Niezbędne dokumenty do złożenia dofinansowania

1.Dokument potwierdzający rachunek bankowy (np. kopia dokonania przelewu), Nr konta bankowego Wnioskodawcy.

2.Czy instalacja fotowoltaiczna/ pompa ciepła jest własnością, czy współwłasnością?

3.[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Dokument potwierdzający rozliczanie się Wnioskodawcy w systemie net-billing (umowa kompleksowa lub inny dokument otrzymany od Operatora Sieci Dystrybucyjnej / Sprzedawcy Energii)- Data przejścia z net-metering na net-billing (chyba, że Fotowoltaika jest zamontowana po 1 kwietnia 2022 roku. W takiej sytuacji Beneficjent automatycznie jest na nowych zasadach rozliczania).

4.Data przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej widniejąca na zaświadczeniu OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej).

5.Krajowy Nr PPE (Punktu Poboru Energii) widniejący na zaświadczeniu OSD
(Operatora Sieci Dystrybucyjnej).

6.Powierzchnia użytkowa budynku o regulowanej temperaturze (powierzchnia ogrzewana) (m2).

7.[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

8.[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Potwierdzenia dokonanych płatności (oświadczenia o dokonanych płatnościach).

9.[INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA] Zaświadczenie OSD potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci wydane/podpisane przez OSD.

10.[MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Kopia faktury lub paragon imienny za zakup lub/i montaż magazynu ciepła / urządzenia grzewczego.

11.[MAGAZYN CIEPŁA/URZĄDZENIE GRZEWCZE] Potwierdzenia dokonanych płatności (oświadczenia o dokonanych płatnościach).

12.Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie.

13.Protokół odbioru / zainstalowania i uruchomienia – urządzeń dodatkowych z wyjątkiem mikroinstalacji PV.

Podsumowując, dofinansowanie Mój Prąd to niezwykle korzystny program dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w energię odnawialną. Dzięki temu programowi, Polacy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na instalację paneli fotowoltaicznych, magazynów energii, czy pomp ciepła. To nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale również pozwala obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć niezależność energetyczną. Dofinansowanie Mój Prąd to doskonała okazja, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i cieszyć się długoterminowymi korzyściami.

Dodaj komentarz